Církev československá husitská ve Vratimově

Historie  CČSH ve Vratimově

     8. ledna 1920 byla v Praze Dr. Karlem Farským založena Církev československá, která stála za myšlenkami betlémského kazatele a kostnického mučedníka Mistra Jana Husa, církev která byla nezávislou na Římu.

 

Rok 1921

    Dne 20. března 1921 byla svolána ustavující schůze Církve československé ve Vratimově, na níž byla založena náboženská obec Církve československé ve Vratimově. Schůze se konala v sále hostince č. 44 ve Vratimově a svolal jí Štěpán Pavlický. Předsedou byl zvolen br. Jan Homola, hutník z Kunčic (* 17. 11. 1878, Hrabová  x 26. 8 1944, Ostrava).

Prvním duchovním správcem (prvním knězem) se stal farář Jan Velčovský (*16. 6. 1881, Vyšní Lhoty).

     Zvolená Rada starších spravovala církevní věci v těchto obcích: Vratimov, Hrabová, Paskov, Řepiště, Velké Kunčice, Horní Datyně, Stará Bělá, Hrabůvka a Sviadnov. Tyto obce tvořily náboženskou obec. První schůze RSt se konala 1. května 1921. 17. května 1921 udílel ve Vratimově biřmování srbský biskup Dositej, který zahynul později ve vězení za německé okupace Jugoslávie.

    V roce 1921 měla církev československá ve Vratimově 450 členů (duší), z celkového počtu obyvatel 2265. To činilo 19,85%.

****

Historie církve československé husitské NO Vratimov

Zde naleznete více >>>  Historie <<<

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode