Církev československá husitská ve Vratimově

Velikonoční pastorační dopis

21.03.2016 21:55

     

      Milé sestry a milí bratři v Kristu,  srdečně Vás zdravím na prahu jara.

      Největší událost křesťanského roku si připomeneme Velikonočními bohoslužbami, které se letos konají v Husově sboru ve Vratimově takto:

VELIKONOCE 2016

25. 3. pátek      Velký pátek - čtení pašijí             17,00 hod.

27. 3. neděle      Hod Boží velikonoční                 14,00 hod.

       Pokud máte možnost, sledujte vývěsku sboru a naše internetové stránky, zde budou s předstihem vyvěšeny podrobnosti k Vikariátnímu dni – setkání věřících Ostravského okrsku a termín každoroční pouti na Ostravici k Winklerově zvonici při příležitosti uctění památky mistra Jana Husa. O dalších možných akcích pořádaných naší  diecézí či náboženskou obcí budete také informováni těmito cestami a rovněž prostřednictvím oznámení v závěru pravidelných bohoslužeb:

Husově sboru ve Vratimově každou 2. a 4. neděli v měsíci ve 14.00 h.

DD Lidická v Havířově každou 1. neděli v měsíci ve 14.00 hodin

      Z technických důvodů muselo být přemístěno kolumbárium do chrámového prostoru Husova sboru ve Vratimově. Prosíme tedy ty, jež zde mají své příbuzné, aby se obrátili na duchovenskou správu obce. Děkujeme za pochopení a věříme, že nynější uspořádání bude ještě lépe vyhovovat pietním a estetickým požadavkům.

       Také bychom rádi upozornili, že naše Náboženská obec změnila bankovní ústav. Pokud se letos rozhodnete využívat k platbám přímého bankovního převodu, zde je účet:   2800942599 / 2010  FIO banka a.s.

        Ačkoli i pro letošní rok bylo potvrzeno sněmovní usnesení, které předepisuje církevní daň ve výši 400,-Kč na zletilého člena církve, respektujeme Vaši finanční situaci a děkujeme všem, kteří podporují jakýmkoli způsobem svou náboženskou obec. Pro případné platby příspěvků uveďte do variabilního symbolu rok pro který jsou určeny (např. 2016) a do vzkazů pro příjemce – Vaše jméno.

       Pro posílání darů na rekonstrukci, obnovu a údržbu, uveďte do variabilního symbolu číslo: 9.

      Samozřejmě můžete i nadále tyto situace řešit hotovostně, nebo využít poštovní složenky, kterou s novým číslem postupně obdržíte v příštím pastoračním dopise, případně vyplníte podle tohoto vzoru.

Za všechny příspěvky jsme vděčni, slouží nám ke společnému dílu.

Na zadní straně tohoto listu Vám nabízíme kázání bratra patriarchy ThDr.Tomáše Butty Th.D., na Květnou neděli, která je vstupní branou do Velikonoc.

           Těšíme se na setkání s Vámi a přejeme Vám hojnost Božího požehnání.

           Za NO CČSH ve Vratimově:    

           Mgr. Gabriela Bjolková  - farářka

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode