Církev československá husitská ve Vratimově

Heslo na neděli

Sešli své světlo a pravdu svou,
a ty ať přivedou mne ku příbytkům tvým.

Ž 43,3

Kristus byl vkříšen jako první z těch,
kdo zesnuli.

1 Kor 15,20
 

V tmavém hrobě dal jsi sobě
pro nás nízko ustlati,
chtě pak zase v plné kráse
slavně pro nás povstati

EZ 123,III
 

 

In: Hesla Jednoty bratrské 2016
publ. Ekumenickou pracovní skupinou biblického čtení (ÖAB)

Proč právě hesla?
- Čtení hesel je zároveň nasloucháním Božímu slovu.

Hesla mají být pro nás jako denní chléb
a nám mají přinášet připomínku, jak nás Kristus přijal do svého domu a jak se naše lidské společenství skrze Krista může a má měnit k Boží slávě a obrazu. Hesla jsou vodítkem ke starozákonnímu, novozákonnímu textu a mají posloužit k aktualizaci zvěsti v promýšlení, modlitbách nebo zpěvu.

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode