Církev československá husitská ve Vratimově


 PAMA'TKA  ZESNULY'CH

 

Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme:

ve Vratimově - v neděli 30.10.2016 ve 14,00 hod.

                       (bohoslužba ze 23.10. se tímto přesouvá !)

                       ve středu 2.11.2016 bude Husův sbor otevřen k tichému posezení, 

                       modlitbě, zapálení svíčky v době od 15,00 - 18,00 hod.

v Havířově v DD - v neděli 6.11.2016 ve 14,00 hod

 

  ADVENT A VA'NOCE  2016

 

Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:

4.12.  neděle 1. Adventní             14,00 hod  Havířov

11.12. neděle 2 Adventní              14,00 hod  Vratimov

 

24.12. čtvrtek  Vigilie narození Páně - Štědrý den       22,00  hod  Vratimov

25.12.  neděle   Boží HOd Vánoční - pobožnost                14,00 hod. Vratimov

 

1.1.      neděle  Nový rok, jméno Ježíš - pobožnost          14,00 hod. Havířov

Veřejná sbírka na opravu střechy Husova sboru

Bankovní účet číslo:
       2800942599 / 2010 
   FIO banka a.s.

VS:  9

KS:  0558

 

       Děkujeme našim věřícím za finanční podporu při opravě střechy Husova sboru.
 

Fotodokumentace vývoje oprav
>>>  Opravy 2015  <<<

čtení k zamyšlení

Andělu církve ve Filadelfii piš:

   Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův;
   když on otvírá, nikdo nezavře,
   a když on zavírá, nikdo neotevře...

Zvítězivšího učiním sloupem v chrámě svého Boha
a chrám již neopustí;
napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města,
nového Jeruzaléma,
který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Andělu církve v Laodikeji piš:

 Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý,
 počátek stvoření Božího:

„Vím o tvých skutcích;
nejsi studený ani horký.
Kéž bys byl studený anebo horký !
Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji !
A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

   Radím ti,
abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl;
a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu;
a mast k potření očí, abys prohlédl.

Já kárám a trestám ty, které miluji;
vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a (jen tehdy) budu s ním večeřet a on se mnou ...“

                                                                      Zj  3,7.12-20

Modlitba 

O budoucnost

se nemusí strachovat člověk,

který ví, kdo má od ní klíče.

Nemusí mít strach z dalších dní,

protože ví,

kdo je Pánem času.

Nikdy nepochybuje,

protože zná Toho,

kdo pochybnosti rozptýlí...

Kontakt

ccsh.vratimov@seznam.cz

Školní 217/3,
739 32 Vratimov

(+420) 737 905 519

Vyhledávání

NÁVŠTĚVnost 2014-2016

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode