Církev československá husitská ve Vratimově

21. května se uskutečnil varhanní koncert pana Ondřeje Muchy. Byl to velký kulturní zážitek. Fotografie z tohoto koncertu naleznete ve fotogalerii. 

 

 

Dále Vás Husův sbor ve Vratimově  zve u příležitosti noci kostelů dne 9.6.2017 k jeho návštěvě a to v době od 18.00.-21.00 hodin.

Dozvíte se něco o historii sboru, prohlédnete jeho interiér, kde je v současné době umístěna i malá výstava obrazů paní Hany Kupkové - vnučky jednoho ze zakladatelů Husova sboru pana Albína Dobeše.

Od 20.30 hodin pak bude na varhany hrát pan Pavel Král .

 

.........................................................................................................................................................................................

J. Stenley Trumpet voluntary

J. C. Vogler Jesu Leiden, Pein und Tod

M. Weckmann Fantasie

J. G. Walther Warum betrübst du dich, mein Herz

J. S. Bach Preludium g moll

       Christ lag in Todesbanden

       O Mensch, bewein dein Sünde groß

       Erstanden ist der heil'ge Christ

      Allein Gott in der Höh sei Ehr

C. Ph. E. Bach Sonata F dur

 

 

..........................................................................................................................

 

 PŘEHLED BOHOSLUŽEB NA DUBEN – ČERVEN 2017

 

Neděle 9.4. 2017     -   14.00 hodin  ….....Květná neděle

 

Ptek    14.4.2017       -    17.00 hodin..............Velkopáteční pašijové čtení

 

Neděle 16.4. 2017      -    14.00 hodin …..........Zmrtvýchvstání Krista

 

Neděle  23.4.2017      -     14.00 hodin

 

 

Neděle 14.5. 2017    -   14.00 hodin

 

Neděle 28.5. 2017    -  14.00 hodin

 

 

 Neděle 11.6. 2017     - 14.00 hodin

 

Neděle 25.6. 2017    - 14.00 hodin

 

 

 Pro vyřízení záležitostí týkajících se kolumbária a pohřebních obřadů , volejte na telefonní číslo 606 574 250 – kazatelka Šárka Juřinová

 

 

....................................................................................

 

 

Vítejte v postní době, bratři a sestry v Kristu.

 

Ten, který je chlebem života, začal svou službu hladem na poušti.

  Ten, který je vodou života, skončil svou službu žízní na kříži.

         Ten, který byl znaven, dává pravý odpočinek.

              Ten, který platil daň, je Králem králů.

             Ten, který se modlil, slyší naše modlitby.

                   Ten, který plakal, osuší naše slzy.

    Ten, který byl prodán za třicet stříbrných, nás vykoupil.

  Ten, který byl veden jako beránek k zabití, je dobrý Pastýř.

        Ten, který zemřel, byl vzkříšen a přinesl život všem,

                                     kdo v něho věří.

 

           

                         Život je plný paradoxů a přece

                    je to ta nejhlubší skutečnost a pravda……

 

 

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, 

po ní se vydejte a Vaše duše naleznou klid. „

                                                                              Jer. 6,16

 
----------------------------------------------------------------------------------
 
Milí přátelé, sestry a bratři v Kristu,
ráda bych všem popřála
"dobrý požehnaný rok 2017" - dostatek zdraví síly i radosti a vedení Ducha Svatého pro vás, vaše rodiny, naši náboženskou obec, církev, stát ...
 
Kéž nás Pán vede, opatruje a žehná nám.
Mgr. Gabriela Bjolková
 
Ž 67,2n,7b
Kéž je nám Bůh milostiv a dá nám požehnání,
kéž nad námi rozjasní svou tvář!
Ať je známa na zemi tvá cesta,
mezi všemi pronárody tvoje spása!
Bůh nám žehná, Bůh náš.


 PAMA'TKA  ZESNULY'CH

 

Ke vzpomínkovým bohoslužbám se sejdeme:

ve Vratimově - v neděli 30.10.2016 ve 14,00 hod.

                       (bohoslužba ze 23.10. se tímto přesouvá !)

                       ve středu 2.11.2016 bude Husův sbor otevřen k tichému posezení, 

                       modlitbě, zapálení svíčky v době od 15,00 - 18,00 hod.

v Havířově v DD - v neděli 6.11.2016 ve 14,00 hod

 

  ADVENT A VA'NOCE  2016

 

Adventní a Vánoční setkání proběhnou v těchto termínech:

4.12.  neděle 1. Adventní             14,00 hod  Havířov

11.12. neděle 2 Adventní              14,00 hod  Vratimov

 

24.12. čtvrtek  Vigilie narození Páně - Štědrý den       22,00  hod  Vratimov

25.12.  neděle   Boží HOd Vánoční - pobožnost                14,00 hod. Vratimov

 

1.1.      neděle  Nový rok, jméno Ježíš - pobožnost          14,00 hod. Havířov

Veřejná sbírka na opravu střechy Husova sboru

Bankovní účet číslo:
       2800942599 / 2010 
   FIO banka a.s.

VS:  9

KS:  0558

 

       Děkujeme našim věřícím za finanční podporu při opravě střechy Husova sboru.
 

Fotodokumentace vývoje oprav
>>>  Opravy 2015  <<<

čtení k zamyšlení

Andělu církve ve Filadelfii piš:

   Toto prohlašuje ten Svatý a Pravý, který má klíč Davidův;
   když on otvírá, nikdo nezavře,
   a když on zavírá, nikdo neotevře...

Zvítězivšího učiním sloupem v chrámě svého Boha
a chrám již neopustí;
napíšu na něj jméno svého Boha a jméno jeho města,
nového Jeruzaléma,
který sestupuje z nebe od mého Boha, i jméno své nové.
Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím.“

Andělu církve v Laodikeji piš:

 Toto praví ten, jehož jméno jest Amen, svědek věrný a pravý,
 počátek stvoření Božího:

„Vím o tvých skutcích;
nejsi studený ani horký.
Kéž bys byl studený anebo horký !
Ale že jsi vlažný, a nejsi horký ani studený, nesnesu tě v ústech.
Vždyť říkáš: Jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji !
A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý.

   Radím ti,
abys u mne nakoupil zlata ohněm přečištěného, a tak zbohatl;
a bílý šat, aby ses oblékl a nebylo vidět tvou nahotu;
a mast k potření očí, abys prohlédl.

Já kárám a trestám ty, které miluji;
vzpamatuj se tedy a čiň pokání.

Hle, stojím přede dveřmi a tluču;
zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi,
vejdu k němu a (jen tehdy) budu s ním večeřet a on se mnou ...“

                                                                      Zj  3,7.12-20

Modlitba 

O budoucnost

se nemusí strachovat člověk,

který ví, kdo má od ní klíče.

Nemusí mít strach z dalších dní,

protože ví,

kdo je Pánem času.

Nikdy nepochybuje,

protože zná Toho,

kdo pochybnosti rozptýlí...

Kontakt

ccsh.vratimov@seznam.cz

Školní 217/3,
739 32 Vratimov

(+420) 737 905 519

Vyhledávání

NÁVŠTĚVnost 2014-2016

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode